ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

E-mail Print PDF

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού για αιτία που έληξε έχει και ο εναγόμενος που κατέβαλε στον ενάγοντα χρηματικό ποσό δυνάμει προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης, η οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκε συνεπεία άσκησης ένδικου μέσου [ΑΠ 658/2008, ΧρΙΔ 1/2009, σελ. 35].

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού από άκυρη σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών. Εφόσον είναι αδύνατη η αυτούσια απόδοση της παροχής (έργου ή υπηρεσιών), ο λήπτης της παροχής οφείλει να καταβάλει σε χρήμα την αξία του παρασχεθέντος έργου ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας, καθώς και τη δαπάνη που εξοικονόμησε και στην οποία θα υποβαλλόταν, αν είχε αναθέσει την εκτέλεση του ίδιου έργου με έγκυρη σύμβαση σε άλλο πρόσωπο με τα ίδια επαγγελματικά προσόντα με τον νυν αντισυμβαλλόμενο. Τα παραπάνω ισχύουν και όταν πλουτίσας είναι το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. [ΑΠ 1225/2008 (Α1 Τμήμα) ΧρΙΔ Μάιος 2009, σελ. 416].

Ευθύνη των εταίρων από αδικαιολόγητο πλουτισμό δικής του εταιρίας προσωπικής (Μελ. Ι.Μάρκου ΔΕΕ 2010/397).

 

buy adobe cs3 web standard uk 
buy adobe after effects 6.5 
buy adobe acrobat 9.0 standard 
discount ilife 11 buy quicken 2006 deluxe buying illustrator cs3
best price microsoft office 2011 for mac cheap windows xp pro full version purchase 2003 visio
http://www.scripts.com/?cmJ=G6281&cmC=56... 
buy powerpoint 2000 download 
http://www.scripts.com/?cmJ=G2855&cmC=66...