ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

E-mail Print PDF

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού για αιτία που έληξε έχει και ο εναγόμενος που κατέβαλε στον ενάγοντα χρηματικό ποσό δυνάμει προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης, η οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκε συνεπεία άσκησης ένδικου μέσου [ΑΠ 658/2008, ΧρΙΔ 1/2009, σελ. 35].

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού από άκυρη σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών. Εφόσον είναι αδύνατη η αυτούσια απόδοση της παροχής (έργου ή υπηρεσιών), ο λήπτης της παροχής οφείλει να καταβάλει σε χρήμα την αξία του παρασχεθέντος έργου ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας, καθώς και τη δαπάνη που εξοικονόμησε και στην οποία θα υποβαλλόταν, αν είχε αναθέσει την εκτέλεση του ίδιου έργου με έγκυρη σύμβαση σε άλλο πρόσωπο με τα ίδια επαγγελματικά προσόντα με τον νυν αντισυμβαλλόμενο. Τα παραπάνω ισχύουν και όταν πλουτίσας είναι το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. [ΑΠ 1225/2008 (Α1 Τμήμα) ΧρΙΔ Μάιος 2009, σελ. 416].

Ευθύνη των εταίρων από αδικαιολόγητο πλουτισμό δικής του εταιρίας προσωπικής (Μελ. Ι.Μάρκου ΔΕΕ 2010/397).

 

http://www.usahops.org/seminar.php?ids=2... 
http://www.usahops.org/seminar.php?ids=2... 
generic wellbutrin without rx 
viagra performance sexelle cialis trial offer kamagra without prescription kamagra wo kaufen cialis 10 mg funziona viagra da 25 cialis generika günstig cialis apotheke holland kamagra kopen acheter kamagra inde edrxed levitra viagra http://www.lrc.usuhs.edu/?comps=3105&typ...
http://www.ville-tence.fr/?pk_n=3170&pk_... http://www.ville-tence.fr/?pk_n=2924&pk_... site pharmacie viagra