ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

E-mail Print PDF

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού για αιτία που έληξε έχει και ο εναγόμενος που κατέβαλε στον ενάγοντα χρηματικό ποσό δυνάμει προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης, η οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκε συνεπεία άσκησης ένδικου μέσου [ΑΠ 658/2008, ΧρΙΔ 1/2009, σελ. 35].

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού από άκυρη σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών. Εφόσον είναι αδύνατη η αυτούσια απόδοση της παροχής (έργου ή υπηρεσιών), ο λήπτης της παροχής οφείλει να καταβάλει σε χρήμα την αξία του παρασχεθέντος έργου ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας, καθώς και τη δαπάνη που εξοικονόμησε και στην οποία θα υποβαλλόταν, αν είχε αναθέσει την εκτέλεση του ίδιου έργου με έγκυρη σύμβαση σε άλλο πρόσωπο με τα ίδια επαγγελματικά προσόντα με τον νυν αντισυμβαλλόμενο. Τα παραπάνω ισχύουν και όταν πλουτίσας είναι το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. [ΑΠ 1225/2008 (Α1 Τμήμα) ΧρΙΔ Μάιος 2009, σελ. 416].

Ευθύνη των εταίρων από αδικαιολόγητο πλουτισμό δικής του εταιρίας προσωπικής (Μελ. Ι.Μάρκου ΔΕΕ 2010/397).

 

here 
best price dreamweaver 8 
cheap autodesk autocad structural detailing 2015 
autodesk autocad 2010 price 
to click 
cheap adobe photoshop elements 
go to 
http://www.namibian.com.na/?pk_n=5090&pk... 
autodesk autocad p&id 2015 download 
discount adobe acrobat 9 
here 
here 
buy adobe dreamweaver for mac 
buy final cut studio 
http://www.namibian.com.na/?pk_n=4754&pk... 
discount vmware fusion mac here price of autocad 2008 go to microsoft publisher discount code to click to click windows 7 home edition student discount http://communitylegalaid.org/index.php?s... here here buying win xp home go to buy flash cs3 software uk go to